Lublin, 7 - 9 października 2021 r.

XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Wyzwania w reumatologii dziecięcej

 

Zgłaszanie streszczeń doniesień

 

Tradycyjnie serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w naszej konferencji, zachęcamy do podzielenia się doświadczeniami dotyczącymi planowanych tematów spotkania, prezentacji pacjentów także z innymi problemami diagnostycznymi lub terapeutycznymi oraz przedstawiania aktualnego dorobku naukowego.

Nadesłane propozycje po kwalifikacji będą mogły zostać zaprezentowane w formie krótkich doniesień - prezentacji ustnych.

Prosimy o przygotowanie i nadesłanie streszczeń własnych doniesień i opisów ciekawych przypadków do dnia 10 września 2021 r. na adres: kongres@skolamed.pl

Tekst streszczenia może być utworzony w jednym z popularnych edytorów tekstu (np. word, edytor tekstu open office). Streszczenie należy przygotować w jęz. polskim, maks. 2000 znaków łącznie ze spacjami (ok. 250-300 słów).

Autorzy otrzymają informację o przyjęciu pracy do prezentacji pocztą elektroniczną na adres mailowy podany podczas zgłaszania streszczenia.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym:

 

 

 

 

Streszczenie powinno zawierać:

1. Imiona oraz nazwiska autorów (z zaznaczeniem osoby "prelegenta")

2. Adres poczty elektronicznej do osoby zgłaszającej

2. Nazwę ośrodka naukowego - miejsca pracy każdego z autorów

3. Tytuł pracy

4. Tekst streszczenia, obejmujący następujące elementy:

- wprowadzenie,
- cel pracy,
- materiał i metody,
- wyniki,
- wnioski