Lublin, 7 - 9 października 2021 r.

XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Wyzwania w reumatologii dziecięcej

 
Zasady i koszty rejestracji uczestników - uczestnictwo osobiste

 

Wydarzenie przeznaczone jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Podczas rejestracji prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

Aby wziąć udział w konferencji niezbędne jest wypełnienie i przesłanie z wyprzedzeniem formularza zgłoszenia, który dostępny jest pod poniższym linkiem:

Organizatorzy podejmą starania o uzyskanie punktów edukacyjnych dla uczestników konferencji. 

Organizatorzy zakładają, że konferencja odbędzie się w formule tradycyjnego spotkania. Niemniej, w sytuacji pogorszenia sytuacji epidemicznej i/lub wprowadzenia reżimów sanitarnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formuły na online.

 

OPŁATY REJESTRACYJNE - UCZESTNICTWO W TRADYCYJNYM SPOTKANIU

Promocyjna opłata rejestracyjna dla lekarzy za uczestnictwo w tradycyjnej konferencji wynosi 425 zł brutto pod warunkiem jej zapłaty do 10 września 2021 r.

W przypadku wniesienia opłaty od dnia 11 września 2021 r. jej wysokość wzrasta do 500 zł brutto.

W ramach opłaty rejestracyjnej (w wariancie uczestnictwa osobistego) uczestnicy konferencji otrzymają: materiały konferencyjne, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo, punkty edukacyjne, wyżywienie zgodnie z programem.

Opłata rejestracyjna nie obejmuje zakwaterowania.