Lublin, 7 - 9 października 2021 r.

XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Wyzwania w reumatologii dziecięcej


Program konferencji

Hotel Focus Premium
ul. Podzamcze 1, 20-126 Lublin

 

Pobierz program w pdf


Czwartek, 7 października 2021 r.

 

Przyjazd uczestników, rejestracja
16.00 - 16.10 OTWARCIE KONFERENCJI
16.10 - 16.55 SESJA INAUGURACYJNA

Budujemy mosty: Trzy spojrzenia – jedna perspektywa

16.10 – 16.25 Opieka nad pacjentem reumatologicznym od czasu uzyskania pełnoletności – punkt widzenia reumatologa internisty
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

16.25 – 16.40 Opieka nad pacjentem reumatologicznym od czasu uzyskania pełnoletności – punkt widzenia reumatologa pediatry
Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. KA AFM  

16.40 - 16.55 Obecne i przyszłe cele w opiece reumatologicznej
Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

16.55 - 17.15  LICZY SIĘ PRZYSZŁOŚĆ

Perspektywy reumatologii dziecięcej okiem konsultanta krajowego

Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

17.15 - 17.35  GORĄCY TEMAT

Pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny związany z zakażeniem SARS-CoV-2 – co wiemy po roku doświadczeń z chorobą

Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. KA AFM  

17.35 - 18.05 SESJA PRZYPADKÓW I DONIESIEŃ ORYGINALNYCH

Przewodniczą: dr hab. n. med. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz, prof. dr hab. Bożena Targońska-Stępniak

17.35 - 17.45 Zmiany w układzie sercowo-naczyniowym w przebiegu pediatrycznego wieloukładowego zespołu zapalnego związanego z Covid-19

Aleksandra Stasiak, Elżbieta Smolewska

17.45 - 17.55 Pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny czasowo związany z Covid-19 – analiza przebiegu choroby i strategii postępowania w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy

M. Brąszewska., I. Karpińska, I. Kieszkowska, A. Kowalska, A. Kurylak

17.55 - 18.05 Ekspresja receptora PD-1 na limfocytach u pacjentów z nowo rozpoznanym PIMS-TS oraz po zakończonym leczeniu – wyniki wstępne.

Izabela Morawska, Ewelina Grywalska, Jacek Roliński, Violetta Opoka-Winiarska

18.05 - 18.20 PRZERWA
18.20  - 19.00 SESJA SATELITARNA FIRMY ROCHE

Szczepienia przeciw  COVID-19 i inne zalecenia w czasie pandemii w praktyce reumatologa pediatry

18.20-18.30  Terapia tocilizumabem w czasie pandemii Covid-19 u dzieci chorych na MIZS

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska

18.30 – 18.45 Szczepienia przeciw COVID-19 u dzieci - aktualny stan wiedzy

Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

18.45 – 19.00 Szczepienia przeciw COVID-19 u dzieci z chorobami reumatycznymi, zalecenia PRES  

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska

19.00 - 19.30  FORUM EKSPERTÓW

Dziecko i młody dorosły z chorobą reumatyczną – aktualne problemy diagnostyczne i terapeutyczne

Pacjent z chorobą reumatyczną w czasie pandemii COVID-19

Aktualizacja programów lekowych w chorobach reumatycznych u dzieci

Perspektywy nowych terapii w chorobach reumatycznych wieku rozwojowego

Model opieki przejścia pediatria - interna  w AOS; wizyta adaptacyjna jako nowa dobra praktyka.

Kształcenie w zakresie reumatologii pediatrycznej (rekomendacje PRES); czy potrzebny jest jednolity program nauczania reumatologii dziecięcej na studiach medycznych?

Udział biorą: prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko , dr n. med. Piotr Gietka, prof. dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz, prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. dr hab. n. med. Maria Majdan, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska, dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. KA AFM  

Moderator: Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

20.15 KOLACJA

 


Piątek, 8 października 2021 r.

 
9.00 - 10.00 LECZENIE PACJENTA TRUDNIEJSZE NIŻ LECZENIE CHOROBY

Choroba reumatyczna u dziecka: pacjent, opiekun, lekarz  - warsztaty psychologiczne

Prof. dr hab. n. med. Ewa Mojs

10.00 - 10.45 SESJA SATELITARNA FIRMY MEDAC

Metotreksat w rekomendacjach dla chorób reumatycznych u dzieci – aktualne zalecenia

Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska,  prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. KA AFM

10.45 - 11.00 PRZERWA  
11.00 - 12.45  SESJA NAUKOWA

Twardzina w wieku rozwojowym – objawy i diagnostyka

Przewodniczą: Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, dr hab. n. med. Henryka Mazur-Zielińska, dr hab. n. med. Ewa Wielosz

11.00 - 11.15 Klasyfikacja i kryteria rozpoznawania twardziny układowej i miejscowej u dzieci

Dr n. med. Agnieszka Gazda, Prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak

11.15 - 11.30 Klasyfikacja i objawy kliniczne zespołów podobnych do twardziny

Dr n. med. Piotr Gietka, Dr n. med. Joanna Wójtowicz

11.30 - 11.45 Immunopatogeneza młodzieńczej twardziny układowej i miejscowej

Prof. dr hab. n. med. Ewelina Grywalska

11.45 - 12.00 Badanie histopatologiczne w diagnostyce twardziny

Dr n. med. Ewelina Wawryk-Gawda

12.00 - 12.15 Znaczenie badania kapilaroskopowego w rozpoznawaniu i monitorowaniu twardziny układowej u dzieci

Dr hab. n. med. Anna Górska

12.15 - 12.30 Ocena układu oddechowego w przebiegu twardziny układowej u dzieci

Dr n. med. Ewelina Wawryk-Gawda

12.30 - 12.45 Monitorowanie aktywności choroby, nasilenia i uszkodzeń w twardzinie układowej i miejscowej u dzieci

Dr hab. n. med. Joanna Lipińska

12.45 - 13.30 SESJA SATELITARNA FIRMY NOVARTIS

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – postać systemowa, debata

12.45 - 12.55 Przedstawienie choroby i patogeneza

Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

12.55 - 13.05 Zasady postępowania

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska

13.05 - 13.15 Terapie biologiczne  - doświadczenia własne

Dr n. med. Piotr Gietka

13.15 - 13.25 Rekomendacje terapeutyczne a możliwość realizacji w warunkach polskich

Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber,  prof. KA AFM  

13.25 - 13.30 Podsumowanie

13.30 - 14.30 PRZERWA NA OBIAD
14.30 - 15.45 SESJA PRZYPADKÓW I DONIESIEŃ ORYGINALNYCH

Zakażenie SARS-COV-2 w praktyce reumatologa pediatry

Przewodniczą: Dr hab. n. med. Joanna Lipińska, prof. dr hab. n. med. Jolanta Parada-Turska

14.30 - 14.40 Wyzwania w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego u dzieci z MIZS  w obliczu pandemii Covid-19

Marta Gruca, Elżbieta Smolewska

14.40 - 14.50 Rzekomoodmrozinowa manifestacja skórna Covid-19 u dzieci

Ewa Muzalewska, Katarzyna Kobusińska, Katarzyna Behenke-Kowalska, Andrzej Kurylak

14.50 - 15.00 Status serologiczny i zakażenie SARS-CoV-2 u dzieci z MIZS i ich wpływ na aktywność choroby

Izabela Morawska, Ewelina Grywalska, Jacek Roliński, Izabela Głowniak, Violetta Opoka-Winiarska

15.00 - 15.10 Tajemnice TWIN PIMS - czyli przypadek sióstr bliźniaczek, u których objawy typowe dla zespołu pocovidowego okazały się maską dwóch niezależnych infekcji przewodu pokarmowego.

Katarzyna Kapten, Małgorzata Biernacka-Zielińska, Elżbieta Smolewska

15.10 - 15.20 Szczepienie przeciw Covid-19 u dzieci chorych na MIZS – wstępne obserwacje bezpieczeństwa i skuteczności

Olga Kądziołka, Iga Morawska, Ewelina Grywalska, Violetta Opoka-Winiarska

15.20 - 15.30 Zakażenie SARS-CoV2 - przyczyna czy przypadkowy zbieg okoliczności?

Ewa Gniadek, Izabela Dybowska-Gołota, Aleksandra Kulikowska

15.30 – 15.45 Dyskusja

15.45 - 16.10 Z PERSPEKTYWY PACJENTA …

Co  nasi pacjenci i ich rodzice myślą o lekarzach?

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz

16.10 - 16.25 PRZERWA
16.25 - 17.00 ZEBRANIE SEKCJI REUMATOLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO PTR
17.00 KOLACJA


Sobota, 9 października 2021 r.

 
8.30 - 10.30 SESJA SEKCJI BADAŃ OBRAZOWYCH PTR

Sesja pod patronatem firmy TMS / Canon Medical Systems

8.30 - 9.00 Najczęstsze pułapki w badaniu MR występujące w diagnostyce zapaleń stawów krzyżowo - biodrowych u dzieci i młodzieży

Dr hab. n. med. Wadim Wojciechowski, prof. UJ

9.00 – 9.30 Najczęstsze pułapki w badaniu USG  występujące w diagnostyce zapaleń stawów biodrowych u dzieci i młodzieży

Dr n.med. Tomasz Madej

9.30 – 10.30 Warsztaty – badanie stawu biodrowego u dziecka

Dr n.med. Tomasz Madej

10.30 - 10.50 PRZERWA
10.50 – 12.20 SESJA PRZYPADKÓW I DONIESIEŃ ORYGINALNYCH

Choroby reumatyczne wieku rozwojowego

Przewodniczą: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz, dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk

10.50 - 11.05 Wyniki leczenia pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów z wykorzystaniem klasycznych syntetycznych leków modyfikujących przebieg choroby oraz leków biologicznych

Katarzyna Kobusińska, Andrzej Kurylak

11.05 - 11.15 Interdyscyplinarna zagadka eozynofilii u 3,5-letniego chłopca

Agnieszka Poniecka, Elżbieta Smolewska

11.15- 11.25 Twardzina linijna en coup de sabre - diagnostyka i leczenie

Małgorzata Sobczyk, Zbigniew Żuber

11.25 - 11.35 Obraz kliniczny, przebieg leczenia oraz powikłania przewlekłego nawracającego wieloogniskowego zapalenia kości i szpiku kostnego (CRMO) u dzieci – analiza na podstawie 40 przypadków

Joanna Wójtowicz, Agnieszka Gazda, Beata Kołodziejczyk, Izabela Szczygielska, Marta Szwarc Bronikowska, Iwona Witkowska, Aleksandra Adamczuk, Elżbieta Hernik, Piotr Gietka

11.35 – 11.45 Be careful, it’s a TRAPs!

Justyna Roszkiewicz, Elżbieta Smolewska

11.45 – 11.55 Zespół TINU - opis przypadku

Dorota Turowska, Zbigniew Żuber

11.55 - 12.05 Reumokokki, flanelowa koszula i kalosze czyli subiektywny przegląd dawnych podręczników

Ewa Gniadek

12.05 - 12.20 Dyskusja

12.20 - 12.40 CZAS NA REKOMENDACJE

Rekomendacje 2020 w postępowaniu we wtórnej osteoporozie u dzieci

Dr n. med. Paweł Abramowicz , prof. dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz

12.40 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nanoszenia zmian i uzupełnień w programie.